Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Unit Kewangan

PENGENALAN

Unit Kewangan mula beroperasi pada Mac 2005.Unit Kewangan adalah di bawah Bahagian Pengurusan Hospital Jasin.Unit ini diketuai oleh seorang Penolong Akauntan W29 dan dibantu oleh seorang Pembantu Tadbir (Kew) W22 dan mempunyai 2 PembantuTadbir (P/O) N19 dan 8 PembantuTadbir (Kew) W19.  Unit ini juga mempunyai satu lagi sub-unit yang terletak di aras bawah iaitu, Unit Daftar Masuk dan Hasil.

OBJEKTIF

 • Mempertingkatkan Akauntabiliti dan ketelusan pengurusan kewangan dan perakaunan Hospital Jasin.
 • Membantu pengurusan atasan dalam memberi keputusan yang berkesan kearah pencapaian objektif Hospital Jasin dengan pemberian perkhidmatan yang tepat dan cekap selaras dengan peraturan kewangan dan Akta Kewangan yang berkuatkuasa.
 • Mempertingkatkan pengurusan sistem kewangan dan perakaunan Hospital Jasin.
 • Memungut/mengutip semua hasil kerajaan yang patut dikutip mengikut arahan dan peraturan kewangan dan Akta Fi (Perubatan) yang ditetapkan serta berkuasa.

 SKOP PERKHIDMATAN

 • Penyediaan Anggaran Belanjawan
 • Perolehan Bekalan / Perkhidmatan / Kerja
 • Baucar Bayaran (Dengan Pesanan Tempatan)
 • Penyediaan Gaji
 • Pembayaran Gaji – Melalui Sistem eSPKB / Perubahan Gaji Secara Manual
 • Penyediaan Sijil Gaji Akhir
 • Urusan Panjar Wang Runcit
 • Mengurus Teguran Akauntan Negara / Perbendaharaan / Audit
 • Menyediakan Penyata / Cukai Pendapatan
 • Urusan Projek-Projek Pembangunan

ANGGOTA UNIT KEWANGAN

 

PENOLONG AKAUNTAN W29

 • Suriya Zanariya Binti ZakariA

PEMBANTU TADBIR (KEW) W22

 • Siti Noor Mahira Binti Mazalan

 PEMBANTU TADBIR (KEW) W19

 • Ahmad Ruzaini Bin Razali
 • Isjeey Bin Ab Muamad
 • Khairahtul Hajar Binti Md Yasin
 • Mat Ridzuan Bin Mat Dali
 • Noor Linda Binti Amran

Tarikh Kemaskini

13 DISEMBER 2018