Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Unit Kejuruteraan

PENGENALAN

Kedudukan unit terletak berhampiran dengan Unit Forensik Hospital Jasin di tetapi pejabat pegawai yang menyelia Unit Kejuruteraan bersebelahan Unit BDM di lobi utama, Hospital Jasin.

 

OBJEKTIF

Mengawal selia pelaksanaan penswastaan Perkhidmatan Sokongan Hospital (PSH) oleh syarikat konsesi supaya mematuhi keperluan perjanjian konsesi.
Menguruskan proses mobilisasi PSH bagi fasiliti kesihatan (hospital) baru.
Memastikan pendaftaran aset dan sistem kejuruteraan bawah PSH dilaksanakan dengan teratur dalam sistem ASIS.
Memastikan pengoperasian peralatan, sistem kejuruteraan, infrastruktur tidak terjejas.
Memberikan khidmat nasihat tenikal dan mencadangkan langkah penyelesaian terhadap aduan berkaitan PSH.

 

SKOP PERKHIDMATAN

Unit Kejuruteraan Hospital Jasin terdapat lima (6) skop perkhidmatan yang telah diswastakan dan diselenggara oleh Syarikat Medivest Sdn Bhd serta dipantau dan diselia oleh seorang Penolong Jurutera JA29

Enam (6) skop perkhidmatan yang dijalankan di Hospital Jasin adalah:-

Facilities Management Services (FMS)
Facilities Engineering Management Services (FEMS)
Biomedical Engineering Management Services (BEMS)
Cleansing Services (CLS)
Linen Laundry Services (LLS)
Healthcare Waste Management Services (HWMS)


Di samping itu Unit Kejuruteraan membantu Unit Pembangunan dan Unit Pengurusan Aset dalam memberi nasihat teknikal ke atas projek-projek pembangunan di Hospital Jasin dan juga memberi ulasan teknikal ke atas aset-aset yang hendak dilupuskan.

Tarikh Kemaskini

13 DISEMBER 2018